Câu chuyện quản lý:

Sai một ly, đi 66 triệu đồng

Anh Trần Hoàng Vũ đứng bên cửa Cty cũ. Ảnh: Nam Dương
Anh Trần Hoàng Vũ đứng bên cửa Cty cũ. Ảnh: Nam Dương
Anh Trần Hoàng Vũ đứng bên cửa Cty cũ. Ảnh: Nam Dương
Lên top