Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sài Gòn Shipyard khắc phục khoản nợ BHXH “khủng” 39,4 tỷ đồng

Saigon Shipyard khắc phục nợ BHXH, quyền lợi người lao động ở đây sẽ được đảm bảo
Saigon Shipyard khắc phục nợ BHXH, quyền lợi người lao động ở đây sẽ được đảm bảo