BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI HUẾ:

Sa thải 35 nhân viên để khắc phục sai sót trong tuyển dụng

Ảnh: Báo CAND
Ảnh: Báo CAND
Ảnh: Báo CAND
Lên top