Sa Đéc: Thành lập Công đoàn cơ sở chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Sa Đéc tặng hoa chúc mừng CĐCS. Ảnh: Q.T
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Sa Đéc tặng hoa chúc mừng CĐCS. Ảnh: Q.T
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Sa Đéc tặng hoa chúc mừng CĐCS. Ảnh: Q.T
Lên top