Rộn ràng lễ cưới tập thể công nhân ở Hải Phòng

10 cặp đôi tham gia đám cưới tập thể công nhân năm 2019 - ảnh HH
10 cặp đôi tham gia đám cưới tập thể công nhân năm 2019 - ảnh HH
10 cặp đôi tham gia đám cưới tập thể công nhân năm 2019 - ảnh HH
Lên top