Rà soát việc đóng bảo hiểm thất nghiệp với viên chức quản lý

Viên chức, kể cả viên chức quản lý cũng thuộc đối tượng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh Nam Dương
Viên chức, kể cả viên chức quản lý cũng thuộc đối tượng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh Nam Dương
Viên chức, kể cả viên chức quản lý cũng thuộc đối tượng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh Nam Dương
Lên top