Rà soát, triển khai nhanh gói hỗ trợ người lao động tái sản xuất

Nhiều người lao động tại tỉnh Bình Dương đã đi làm trở lại nhưng còn khó khăn do chưa đến kỳ nhận lương. Ảnh: Đ.T
Nhiều người lao động tại tỉnh Bình Dương đã đi làm trở lại nhưng còn khó khăn do chưa đến kỳ nhận lương. Ảnh: Đ.T
Nhiều người lao động tại tỉnh Bình Dương đã đi làm trở lại nhưng còn khó khăn do chưa đến kỳ nhận lương. Ảnh: Đ.T
Lên top