CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP CHƯ PHẢ (ĐẮK LẮK):

Ra quyết định luân chuyển, nghỉ việc không thỏa đáng

Nhiều diện tích rừng do công ty Chư Phả quản lý bị lâm tặc vào tàn phá. Ảnh: P.V
Nhiều diện tích rừng do công ty Chư Phả quản lý bị lâm tặc vào tàn phá. Ảnh: P.V
Nhiều diện tích rừng do công ty Chư Phả quản lý bị lâm tặc vào tàn phá. Ảnh: P.V
Lên top