Ra quân vận động triển khai BHXH toàn dân

Nhân viên BHXH, Bưu điện TPHCM tuyên truyền về BHXH tự nguyện trên các tuyến phố. Ảnh Nam Dương
Nhân viên BHXH, Bưu điện TPHCM tuyên truyền về BHXH tự nguyện trên các tuyến phố. Ảnh Nam Dương
Nhân viên BHXH, Bưu điện TPHCM tuyên truyền về BHXH tự nguyện trên các tuyến phố. Ảnh Nam Dương
Lên top