Ra quân tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tại Nha Trang

Bảo hiểm xã hội Khánh Hoà tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động về chính sách bảo hiểm trên các trục đường chính của Nha Trang. Ảnh:Phương Linh
Bảo hiểm xã hội Khánh Hoà tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động về chính sách bảo hiểm trên các trục đường chính của Nha Trang. Ảnh:Phương Linh
Bảo hiểm xã hội Khánh Hoà tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động về chính sách bảo hiểm trên các trục đường chính của Nha Trang. Ảnh:Phương Linh
Lên top