Ra mắt tủ sách pháp luật nữ công

Đồng chí Phạm Thị Tuyến và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết trao tặng Tủ sách pháp luật mang tên “Tủ sách thông minh của mẹ” cho Ban nữ công Liên đoàn lao động huyện Văn Lâm. Ảnh: Thu Nguyệt
Đồng chí Phạm Thị Tuyến và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết trao tặng Tủ sách pháp luật mang tên “Tủ sách thông minh của mẹ” cho Ban nữ công Liên đoàn lao động huyện Văn Lâm. Ảnh: Thu Nguyệt
Đồng chí Phạm Thị Tuyến và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết trao tặng Tủ sách pháp luật mang tên “Tủ sách thông minh của mẹ” cho Ban nữ công Liên đoàn lao động huyện Văn Lâm. Ảnh: Thu Nguyệt
Lên top