Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ra mắt nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên tại Bình Định: Gắn kết, hỗ trợ ngư dân trên biển