Ra mắt mô hình Tư vấn pháp luật lao động miễn phí

Đại diện LĐLĐ, Phòng Tư pháp, Chi hội Luật gia quận Tân Bình ký kết thực hiện "điểm tư vấn pháp luật lưu động miễn phí". Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ, Phòng Tư pháp, Chi hội Luật gia quận Tân Bình ký kết thực hiện "điểm tư vấn pháp luật lưu động miễn phí". Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ, Phòng Tư pháp, Chi hội Luật gia quận Tân Bình ký kết thực hiện "điểm tư vấn pháp luật lưu động miễn phí". Ảnh Đức Long
Lên top