Ra mắt, gắn biển công trình Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

Ra mắt, gắn biển công trình Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân. Ảnh: LĐLĐ BTL
Ra mắt, gắn biển công trình Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân. Ảnh: LĐLĐ BTL
Ra mắt, gắn biển công trình Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân. Ảnh: LĐLĐ BTL
Lên top