Ra mắt Công đoàn Công ty Cổ phần Sáng tạo Việt AKIRA

Lễ ra mắt Công đoàn Công ty cổ phần sáng tạo Việt AKIRA. Ảnh: CĐQ
Lễ ra mắt Công đoàn Công ty cổ phần sáng tạo Việt AKIRA. Ảnh: CĐQ
Lễ ra mắt Công đoàn Công ty cổ phần sáng tạo Việt AKIRA. Ảnh: CĐQ
Lên top