Ra mắt Công đoàn cơ sở Trường THPT Lạc Long Quân

Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Trường THPT Lạc Long Quân. Ảnh: CĐHN
Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Trường THPT Lạc Long Quân. Ảnh: CĐHN
Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Trường THPT Lạc Long Quân. Ảnh: CĐHN
Lên top