Ra mắt công đoàn cơ sở tại công ty 100% vốn nước ngoài

Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Ninh trò chuyện với công nhân Cty TNHH TONLY Việt Nam sau lễ ra mắt Công đoàn cơ sở cty. Ảnh: CTV
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Ninh trò chuyện với công nhân Cty TNHH TONLY Việt Nam sau lễ ra mắt Công đoàn cơ sở cty. Ảnh: CTV
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Ninh trò chuyện với công nhân Cty TNHH TONLY Việt Nam sau lễ ra mắt Công đoàn cơ sở cty. Ảnh: CTV
Lên top