Ra mắt Công đoàn cơ sở Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Đa Phúc

Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Đa Phúc. Ảnh: CĐHN
Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Đa Phúc. Ảnh: CĐHN
Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Đa Phúc. Ảnh: CĐHN
Lên top