Ra mắt CLB "Nữ Công nhân viên chức lao động làm kinh tế giỏi"

Tặng hoa chúc mừng tại lễ ra mắt CLB Nữ CNVCLĐ làm kinh tế giỏi
Tặng hoa chúc mừng tại lễ ra mắt CLB Nữ CNVCLĐ làm kinh tế giỏi
Tặng hoa chúc mừng tại lễ ra mắt CLB Nữ CNVCLĐ làm kinh tế giỏi
Lên top