Ninh Bình:

Ra mắt câu lạc bộ Chủ tịch CĐCS trong các doanh nghiệp FDI

Các đại biểu dự lễ ra mắt câu lạc bộ chủ tịch CĐCS trong các doanh nghiệp FDI. Ảnh: NT
Các đại biểu dự lễ ra mắt câu lạc bộ chủ tịch CĐCS trong các doanh nghiệp FDI. Ảnh: NT
Các đại biểu dự lễ ra mắt câu lạc bộ chủ tịch CĐCS trong các doanh nghiệp FDI. Ảnh: NT
Lên top