LĐLĐ TP. HUẾ:

Ra mắt 5 Công đoàn cơ sở mừng Kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam

Đại diện các CĐCS nhận hoa và Quyết định từ lãnh đạo LĐLĐ TP. Huế. Ảnh: PĐ.
Đại diện các CĐCS nhận hoa và Quyết định từ lãnh đạo LĐLĐ TP. Huế. Ảnh: PĐ.
Đại diện các CĐCS nhận hoa và Quyết định từ lãnh đạo LĐLĐ TP. Huế. Ảnh: PĐ.
Lên top