Ra mắt 2 Công đoàn cơ sở ngành Giao thông vận tải Hà Nội

Lễ ra mắt 2 Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội. Ảnh: CĐN
Lễ ra mắt 2 Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội. Ảnh: CĐN
Lễ ra mắt 2 Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội. Ảnh: CĐN
Lên top