Quỳnh Lưu: Thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp 302 đoàn viên

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu trao tặng 1.500 khẩu trang cho Công ty Đại Thanh. Ảnh: TT
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu trao tặng 1.500 khẩu trang cho Công ty Đại Thanh. Ảnh: TT
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu trao tặng 1.500 khẩu trang cho Công ty Đại Thanh. Ảnh: TT
Lên top