Quỳnh Lưu (Nghệ An): Truyền thông sức khỏe sinh sản cho 250 giáo viên

Cán bộ chuyên môn phát tờ rơi truyền thông sức khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia đình cho giáo viên tại xã An Hòa (Quỳnh Lưu-Nghệ An). Ảnh: Lan Anh
Cán bộ chuyên môn phát tờ rơi truyền thông sức khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia đình cho giáo viên tại xã An Hòa (Quỳnh Lưu-Nghệ An). Ảnh: Lan Anh
Cán bộ chuyên môn phát tờ rơi truyền thông sức khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia đình cho giáo viên tại xã An Hòa (Quỳnh Lưu-Nghệ An). Ảnh: Lan Anh
Lên top