Quyết tâm 100% đoàn viên, CNLĐ tham gia bầu cử với tỉ lệ cao nhất

Tuyên truyền về bầu cử trên bảng tin Công đoàn của Công ty TNHH Điện tử ASTI. Ảnh: CĐCT
Tuyên truyền về bầu cử trên bảng tin Công đoàn của Công ty TNHH Điện tử ASTI. Ảnh: CĐCT
Tuyên truyền về bầu cử trên bảng tin Công đoàn của Công ty TNHH Điện tử ASTI. Ảnh: CĐCT
Lên top