Quyết liệt với tình trạng nợ BHXH ở Quảng Ninh: Nhiều doanh nghiệp đã tự giác chấp hành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện (giữa) kiểm tra tình hình sản xuất của Cty CP Xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng Hà Khẩu sau khi DN này thanh toán nợ lương và trả sổ bảo hiểm cho 50 lao động. Ảnh: T.N.D
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện (giữa) kiểm tra tình hình sản xuất của Cty CP Xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng Hà Khẩu sau khi DN này thanh toán nợ lương và trả sổ bảo hiểm cho 50 lao động. Ảnh: T.N.D
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện (giữa) kiểm tra tình hình sản xuất của Cty CP Xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng Hà Khẩu sau khi DN này thanh toán nợ lương và trả sổ bảo hiểm cho 50 lao động. Ảnh: T.N.D
Lên top