ĐÓNG BHXH CHO LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI:

Quyết liệt triển khai

Người nước ngoài trình bày ý kiến tại buổi đối thoại giải đáp về chính sách BHXH cho lao động NNN vừa được cơ quan BHXH TP phối hợp tổ chức mới đây. Ảnh: L.T
Người nước ngoài trình bày ý kiến tại buổi đối thoại giải đáp về chính sách BHXH cho lao động NNN vừa được cơ quan BHXH TP phối hợp tổ chức mới đây. Ảnh: L.T
Người nước ngoài trình bày ý kiến tại buổi đối thoại giải đáp về chính sách BHXH cho lao động NNN vừa được cơ quan BHXH TP phối hợp tổ chức mới đây. Ảnh: L.T
Lên top