HÀ NỘI:

Quyết liệt giảm nợ BHXH

Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT cho người lao động. Ảnh: H.A
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT cho người lao động. Ảnh: H.A
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT cho người lao động. Ảnh: H.A
Lên top