Quyết định của Tổng LĐLĐVN Hỗ trợ suất ăn cho công nhân “3 tại chỗ”: Đến đúng lúc khi doanh nghiệp “rối như tơ vò”

Nơi ăn ở của công nhân Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành (Hà Nội) khi doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: Cường Ngô
Nơi ăn ở của công nhân Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành (Hà Nội) khi doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: Cường Ngô
Nơi ăn ở của công nhân Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành (Hà Nội) khi doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: Cường Ngô
Lên top