CÔNG TY TNHH HYUNDAI KEFICO VIỆT NAM:

Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn

Bữa ăn ca của công nhân Cty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam. Ảnh: PV
Bữa ăn ca của công nhân Cty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam. Ảnh: PV
Bữa ăn ca của công nhân Cty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam. Ảnh: PV
Lên top