Quỹ Xã hội Từ thiện CĐ GTVT VN hỗ trợ tặng quà cựu Thanh niên xung phong

Đại diện Ban Quản lý Quỹ Xã hội - Từ thiện CĐ GTVTVN và Bộ trưởng Bộ GTVT VN Nguyễn Văn Thể trao cho Trung ương Hội Thanh niên Xung phong Việt Nam. Ảnh: Q.Thế
Đại diện Ban Quản lý Quỹ Xã hội - Từ thiện CĐ GTVTVN và Bộ trưởng Bộ GTVT VN Nguyễn Văn Thể trao cho Trung ương Hội Thanh niên Xung phong Việt Nam. Ảnh: Q.Thế
Đại diện Ban Quản lý Quỹ Xã hội - Từ thiện CĐ GTVTVN và Bộ trưởng Bộ GTVT VN Nguyễn Văn Thể trao cho Trung ương Hội Thanh niên Xung phong Việt Nam. Ảnh: Q.Thế
Lên top