Quỹ xã hội - từ thiện CĐ GTVT VN: Hỗ trợ gần 8 tỉ đồng cho các hoạt động xã hội từ thiện

Lên top