Quỹ TTXH Tấm lòng vàng Lao động: Tặng giày thể thao cho học sinh đồng bào dân tộc ít người tỉnh Quảng Trị