CUỘC THI VIẾT “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”:

Quỹ trợ vốn HANOI FEI: Nỗ lực giúp các gia đình đoàn viên xóa nghèo

Các đoàn viên, CNVCLĐ nghèo vay vốn được nhận quà của Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI. Ảnh: X.T
Các đoàn viên, CNVCLĐ nghèo vay vốn được nhận quà của Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI. Ảnh: X.T
Các đoàn viên, CNVCLĐ nghèo vay vốn được nhận quà của Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI. Ảnh: X.T
Lên top