Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI cần phấn đấu phủ rộng đối tượng của mình

Ông Lê Đình Hùng - Phó chủ tịch LĐLĐ TP. Hà nội phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI
Ông Lê Đình Hùng - Phó chủ tịch LĐLĐ TP. Hà nội phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI