Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI: 26.564 lượt đoàn viên được vay 301,482 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình

Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội (bên phải) trao Cờ tặng đơn vị xuất sắc trong hoạt động CĐ và phong trào thi đua năm 2017 của LĐLĐ TP. Hà Nội cho Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI. Ảnh: Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội (bên phải) trao Cờ tặng đơn vị xuất sắc trong hoạt động CĐ và phong trào thi đua năm 2017 của LĐLĐ TP. Hà Nội cho Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI. Ảnh: Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội (bên phải) trao Cờ tặng đơn vị xuất sắc trong hoạt động CĐ và phong trào thi đua năm 2017 của LĐLĐ TP. Hà Nội cho Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI. Ảnh: Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI
Lên top