LĐLĐ THỪA THIÊN - HUẾ:

Quỹ trợ vốn giúp đoàn viên, người lao động thoát nghèo

Khởi công một “Mái ấm Công đoàn”. Ảnh: HĐ
Khởi công một “Mái ấm Công đoàn”. Ảnh: HĐ
Khởi công một “Mái ấm Công đoàn”. Ảnh: HĐ
Lên top