Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo TP. Đà Nẵng: Thêm một kênh hỗ trợ mang “thương hiệu” công đoàn

Một cửa hàng kinh doanh trên địa bàn TP.Đà Nẵng của CNVCLĐ được mở từ nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đã hoạt động hiệu quả. Ảnh: NGỌC YẾN
Một cửa hàng kinh doanh trên địa bàn TP.Đà Nẵng của CNVCLĐ được mở từ nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đã hoạt động hiệu quả. Ảnh: NGỌC YẾN
Một cửa hàng kinh doanh trên địa bàn TP.Đà Nẵng của CNVCLĐ được mở từ nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đã hoạt động hiệu quả. Ảnh: NGỌC YẾN