Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô: Hướng về cơ sở, vì đoàn viên, CNVCLĐ

Giám đốc Quỹ Trợ vốn LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.V
Giám đốc Quỹ Trợ vốn LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.V
Giám đốc Quỹ Trợ vốn LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.V
Lên top