Quỹ TLV Lao động trao hơn 340 triệu cho học sinh ven biển Hà Tĩnh