Quỹ Tấm lòng Vàng vào tâm dịch COVID-19 chăm lo cho công nhân bị khó khăn

Hỗ trợ gia đình chị Danh Thị Ngoan (quê tỉnh Kiên Giang), công nhân Công ty TNHH Hố Nai (Đồng Nai). Ảnh: Hà Anh Chiến
Hỗ trợ gia đình chị Danh Thị Ngoan (quê tỉnh Kiên Giang), công nhân Công ty TNHH Hố Nai (Đồng Nai). Ảnh: Hà Anh Chiến
Hỗ trợ gia đình chị Danh Thị Ngoan (quê tỉnh Kiên Giang), công nhân Công ty TNHH Hố Nai (Đồng Nai). Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top