Quỹ Tấm lòng vàng trao 60 triệu đồng hỗ trợ lũ lụt ở Hà Tĩnh

Trao quà của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho đoàn viên thuộc LĐLĐ TP. Hà Tĩnh bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: Trần Tuấn.
Trao quà của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho đoàn viên thuộc LĐLĐ TP. Hà Tĩnh bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: Trần Tuấn.
Trao quà của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho đoàn viên thuộc LĐLĐ TP. Hà Tĩnh bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top