Quỹ Tấm lòng Vàng trao 100 triệu cho NLĐ Quảng Ngãi bị ảnh hưởng bão

Quỹ Tấm lòng Vàng cùng LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho người lao động bị thiệt hại do bão gây ra.
Quỹ Tấm lòng Vàng cùng LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho người lao động bị thiệt hại do bão gây ra.
Quỹ Tấm lòng Vàng cùng LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho người lao động bị thiệt hại do bão gây ra.
Lên top