Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ người lao động Quảng Bình bị thiệt hại do bão số 10

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Nguyễn Lương Bình thay mặt Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao hỗ trợ cho chị Phan Thị Hải Luyến. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Nguyễn Lương Bình thay mặt Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao hỗ trợ cho chị Phan Thị Hải Luyến. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Nguyễn Lương Bình thay mặt Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao hỗ trợ cho chị Phan Thị Hải Luyến. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top