Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ 324 triệu đồng xây bếp ăn Trường Mầm non Kỳ Thượng

Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh trao 324 triệu đồng từ Quỹ TLV Lao Động hỗ trợ xây bếp ăn cho Trường mầm non Kỳ Thượng. Ảnh: Trần Tuấn
Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh trao 324 triệu đồng từ Quỹ TLV Lao Động hỗ trợ xây bếp ăn cho Trường mầm non Kỳ Thượng. Ảnh: Trần Tuấn