Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đến với học sinh huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Đồng chí Võ Thanh Tòng, Chủ tịch LĐLĐ Cà Mau trao xe đạp cho học sinh từ Quỹ tấm lòng vàng Lao Động (ảnh Nhật Hồ)
Đồng chí Võ Thanh Tòng, Chủ tịch LĐLĐ Cà Mau trao xe đạp cho học sinh từ Quỹ tấm lòng vàng Lao Động (ảnh Nhật Hồ)
Đồng chí Võ Thanh Tòng, Chủ tịch LĐLĐ Cà Mau trao xe đạp cho học sinh từ Quỹ tấm lòng vàng Lao Động (ảnh Nhật Hồ)
Lên top