Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ NLĐ thị xã Ba Đồn (Quảng Bình)