Quỹ Tấm Lòng Vàng hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng và LĐLĐ tỉnh Đồng Nai trao hỗ trợ cho công nhân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Minh Châu
Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng và LĐLĐ tỉnh Đồng Nai trao hỗ trợ cho công nhân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Minh Châu
Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng và LĐLĐ tỉnh Đồng Nai trao hỗ trợ cho công nhân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Minh Châu
Lên top