Quỹ “Mái ấm Công đoàn” LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Sửa chữa, xây mới 86 ngôi nhà cho LĐ nghèo