Quy định về tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường: Cần có cách tính cụ thể và dễ hiểu với công nhân

Công nhân một doanh nghiệp chế biến gỗ tại Hà Nội. Ảnh: Kiều Vũ
Công nhân một doanh nghiệp chế biến gỗ tại Hà Nội. Ảnh: Kiều Vũ
Công nhân một doanh nghiệp chế biến gỗ tại Hà Nội. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top